Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung KKT Nhơn Hội

Ngày 02/10/2009 UBND tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 2528/QĐ-CTUBND về phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội.
Theo đó, việc điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế Nhơn Hội được thực hiện trong phạm vi ranh giới Khu kinh tế Nhơn Hội với quy mô diện tích 12.000 ha đã được xác định tại Quyết định số 142/2005/QĐ-TTg ngày 14/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ; không điều chỉnh các định hướng phát triển không gian chính của Khu kinh tế. Việc điều chỉnh chỉ thực hiện đối với quy mô của một số khu chức năng để đáp ứng nhu cầu đầu tư và hiệu quả khai thác sử dụng đất.
Theo đó, các điều chỉnh định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật như sau:
Định hướng quy hoạch giao thông đối ngoại: trục đường kinh tế ven biển nối các huyện ven biển phía Bắc đoạn nằm trong phạm vi khu kinh tế (KKT) được điều chỉnh về bình đồ tuyến để phù hợp với các dự án hạ tầng trong KKT; trục đường nối với Quốc lộ 1A và đi sân bay Phù Cát được nâng cấp thành đường cấp II đồng bằng, hành lang đường rộng 48m; hoàn chỉnh tuyến đường nối thành phố Quy Nhơn với Cảng và khu công nghiệp với hành lang đường cầu dự kiến 80m; hoàn chỉnh tuyến đường nối từ đầu cầu Nhơn Hội đến đầu mối giao thông chính ở phía Bắc, chiều dài tuyến 13,19km, quy mô mặt cắt ngang 65m; các bến xe khách phía Bắc và phía Nam có quy mô khoảng 03 – 05 ha mỗi bến, bến xe tải đối ngoại bố trí tại đầu mối tiếp giáp giữa khu công nghiệp và Cảng với quy mô 05 – 06 ha bao gồm cả bãi đỗ và kho vận; bố trí các nút giao thông kết nối giữa mạng lưới đường trong KKT và các tuyến giao thông đối ngoại, bao gồm nút giao thông đối ngoại phía Nam quy mô 05 ha, nút giao thông khác mức ở trung tâm KKT quy mô 12 ha; xây dựng Cảng Nhơn Hội với tính chất là Cảng tổng hợp, quy mô công suất 12 triệu tấn/năm với chiều dài bến 2600m, hình thành các tuyến đường biển nội địa và quốc tế; giao thông đường sắt sử dụng ga mới tại Nhơn Bình để phục vụ nhu cầu vận tải và hàng hóa cho KKT; tiếp tục sử dụng sân bay Phù Cát là sân bay đối ngoại cho KKT. Đồng thời, định hướng quy hoạch giao thông nội bộ: trục chính Bắc Nam có tổng chiều dài 26km và chỉ giới thay đổi từ 30m, 40m đến 65m và 80m tùy khu vực; trục chính Đông Tây gồm 7 tuyến, bao gồm: trục chính đi qua giữa khu công nghiệp và khu phi thuế quan với quy mô mặt cắt đường 56m, trục đường kết nối với các cửa ngõ đối ngoại quy mô mặt cắt 65m và 52m, trục trung tâm khu công nghiệp quy mô mặt cắt ngang 65m, trục trung tâm khu đô thị mới có chức năng quảng trường có quy mô mặt cắt đường 100m, trục ngang kết nối khu đô thị và khu du lịch quy mô mặt cắt 52m, trục kết nối khu du lịch với cửa ngõ đối ngoại của KKT có quy mô mặt cắt 40m; toàn bộ các khu chức năng trong KKT được tổ chức mạng giao thông nội bộ đảm bảo giao thông thuận lợi và kết nối hiệu quả với các tuyến giao thông chính của KKT.
Định hướng xây dựng tuyến mương xây hở bắt đầu từ KCN Nhơn Hội (Khu C) đến phía Nam KCN Nhơn Hội (Khu A) để đón nước mưa từ núi Phương Mai xuống. Nước mưa trong KCN Nhơn Hội (các Khu A, B, C) sẽ thoát ra đầm Thị Nại theo Quyết định số 1437/QĐ-BQL ngày 13/11/2008 của Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Nhơn Hội (nay là Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định) về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết 1/2000 của KCN Nhơn Hội (khu A,B,C).
Định hướng cấp nước của KKT đến năm 2015 là 82.000m3/ngđ, đến năm 2025 là 105.000m3/ngđ và hệ thống đường ống cấp nước gồm 4 mạng lưới phân bố đều tại các khu chức năng với đường kính tối đa là 800mm, tối thiểu là 100mm, nhưng trước mắt sử dụng nguồn nước sạch từ Nhà máy nước Quy Nhơn cho giai đoạn đầu, về lâu dài sử dụng thêm nguồn nước thô từ sông Côn dẫn về Nhà máy xử lý nước sạch Nhơn Hội.
Định hướng cấp điện thì đường dây 220KV mạch kép dẫn từ trạm 220KV Phú Tài mới và nhà máy Phong điện có tổng công suất khoảng 48MW sẽ bổ sung nguồn cấp điện cho KKT; bổ sung các trạm biến áp 100/22KV (03 trạm), điều chỉnh công suất trạm biến áp Khu công nghiệp Nhơn Hội B lên 110/22KV-63MVA, điều chỉnh mạng lưới điện 110KV và 22KV để phù hợp với mặt bằng mới. Bố trí hệ thống chiếu sáng cho toàn bộ các tuyến đường trong KKT. Tổng phụ tải yêu cầu của KKT là 246.266KW cho quy hoạch đợt đầu đến 2015 và 259.094KW cho nhu cầu đến năm 2025.
Ngoài ra, định hướng thoát nước thải và vệ sinh môi trường: toàn bộ nước thải được tập trung về các trạm xử lý, làm sạch đạt TCVN 7222-2002 trước khi xả ra môi trường (toàn bộ KKT sẽ xây dựng 09 trạm làm sạch và 01 hồ sinh học); toàn bộ chất thải rắn phải được phân loại tại nguồn và thu gom xử lý tại khu xử lý thuộc xã Cát Nhơn với quy mô diện tích 70ha theo Quy hoạch tổng thể quản lý chất thải rắn đô thị và KCN trên địa bàn tỉnh đã phê duyệt. Trong KKT chỉ bố trí các điểm thu gom và trung chuyển; toàn bộ KKT bố trí một khu nghĩa trang có quy mô diện tích 45ha tại khu vực giáp các xã Cát Nhơn, Cát Hưng (huyện Phù Cát).
Theo đó, Quy hoạch xây dựng đợt đầu đến năm 2015: nhu cầu đất xây dựng đô thị đến năm 2015 là 11.800 ha, trong đó khu vực phi thuế quan 260 ha, khu vực thuế quan 11.740 ha; đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng phù hợp với quy mô phát triển quỹ đất xây dựng đô thị; các dự án ưu tiên đầu tư như: xây dựng khu tái định cư phục vụ cho các hộ dân nằm trong diện di dời, giải toả; xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật KKT; xây dựng hoàn chỉnh các KCN trong KKT; xây dựng các công trình hạ tầng xã hội./.

Ngày 02/10/2009 UBND tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 2528/QĐ-CTUBND về phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội.

Điều chỉnh Quy hoạch chung KKT Nhơn Hội

Điều chỉnh Quy hoạch chung KKT Nhơn Hội

Theo đó, việc điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế Nhơn Hội được thực hiện trong phạm vi ranh giới Khu kinh tế Nhơn Hội với quy mô diện tích 12.000 ha đã được xác định tại Quyết định số 142/2005/QĐ-TTg ngày 14/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ; không điều chỉnh các định hướng phát triển không gian chính của Khu kinh tế. Việc điều chỉnh chỉ thực hiện đối với quy mô của một số khu chức năng để đáp ứng nhu cầu đầu tư và hiệu quả khai thác sử dụng đất.

Theo đó, các điều chỉnh định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật như sau:

Định hướng quy hoạch giao thông đối ngoại: trục đường kinh tế ven biển nối các huyện ven biển phía Bắc đoạn nằm trong phạm vi khu kinh tế (KKT) được điều chỉnh về bình đồ tuyến để phù hợp với các dự án hạ tầng trong KKT; trục đường nối với Quốc lộ 1A và đi sân bay Phù Cát được nâng cấp thành đường cấp II đồng bằng, hành lang đường rộng 48m; hoàn chỉnh tuyến đường nối thành phố Quy Nhơn với Cảng và khu công nghiệp với hành lang đường cầu dự kiến 80m; hoàn chỉnh tuyến đường nối từ đầu cầu Nhơn Hội đến đầu mối giao thông chính ở phía Bắc, chiều dài tuyến 13,19km, quy mô mặt cắt ngang 65m; các bến xe khách phía Bắc và phía Nam có quy mô khoảng 03 – 05 ha mỗi bến, bến xe tải đối ngoại bố trí tại đầu mối tiếp giáp giữa khu công nghiệp và Cảng với quy mô 05 – 06 ha bao gồm cả bãi đỗ và kho vận; bố trí các nút giao thông kết nối giữa mạng lưới đường trong KKT và các tuyến giao thông đối ngoại, bao gồm nút giao thông đối ngoại phía Nam quy mô 05 ha, nút giao thông khác mức ở trung tâm KKT quy mô 12 ha; xây dựng Cảng Nhơn Hội với tính chất là Cảng tổng hợp, quy mô công suất 12 triệu tấn/năm với chiều dài bến 2600m, hình thành các tuyến đường biển nội địa và quốc tế; giao thông đường sắt sử dụng ga mới tại Nhơn Bình để phục vụ nhu cầu vận tải và hàng hóa cho KKT; tiếp tục sử dụng sân bay Phù Cát là sân bay đối ngoại cho KKT. Đồng thời, định hướng quy hoạch giao thông nội bộ: trục chính Bắc Nam có tổng chiều dài 26km và chỉ giới thay đổi từ 30m, 40m đến 65m và 80m tùy khu vực; trục chính Đông Tây gồm 7 tuyến, bao gồm: trục chính đi qua giữa khu công nghiệp và khu phi thuế quan với quy mô mặt cắt đường 56m, trục đường kết nối với các cửa ngõ đối ngoại quy mô mặt cắt 65m và 52m, trục trung tâm khu công nghiệp quy mô mặt cắt ngang 65m, trục trung tâm khu đô thị mới có chức năng quảng trường có quy mô mặt cắt đường 100m, trục ngang kết nối khu đô thị và khu du lịch quy mô mặt cắt 52m, trục kết nối khu du lịch với cửa ngõ đối ngoại của KKT có quy mô mặt cắt 40m; toàn bộ các khu chức năng trong KKT được tổ chức mạng giao thông nội bộ đảm bảo giao thông thuận lợi và kết nối hiệu quả với các tuyến giao thông chính của KKT.

Định hướng xây dựng tuyến mương xây hở bắt đầu từ KCN Nhơn Hội (Khu C) đến phía Nam KCN Nhơn Hội (Khu A) để đón nước mưa từ núi Phương Mai xuống. Nước mưa trong KCN Nhơn Hội (các Khu A, B, C) sẽ thoát ra đầm Thị Nại theo Quyết định số 1437/QĐ-BQL ngày 13/11/2008 của Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Nhơn Hội (nay là Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định) về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết 1/2000 của KCN Nhơn Hội (khu A,B,C).

Định hướng cấp nước của KKT đến năm 2015 là 82.000m3/ngđ, đến năm 2025 là 105.000m3/ngđ và hệ thống đường ống cấp nước gồm 4 mạng lưới phân bố đều tại các khu chức năng với đường kính tối đa là 800mm, tối thiểu là 100mm, nhưng trước mắt sử dụng nguồn nước sạch từ Nhà máy nước Quy Nhơn cho giai đoạn đầu, về lâu dài sử dụng thêm nguồn nước thô từ sông Côn dẫn về Nhà máy xử lý nước sạch Nhơn Hội.

Định hướng cấp điện thì đường dây 220KV mạch kép dẫn từ trạm 220KV Phú Tài mới và nhà máy Phong điện có tổng công suất khoảng 48MW sẽ bổ sung nguồn cấp điện cho KKT; bổ sung các trạm biến áp 100/22KV (03 trạm), điều chỉnh công suất trạm biến áp Khu công nghiệp Nhơn Hội B lên 110/22KV-63MVA, điều chỉnh mạng lưới điện 110KV và 22KV để phù hợp với mặt bằng mới. Bố trí hệ thống chiếu sáng cho toàn bộ các tuyến đường trong KKT. Tổng phụ tải yêu cầu của KKT là 246.266KW cho quy hoạch đợt đầu đến 2015 và 259.094KW cho nhu cầu đến năm 2025.

Ngoài ra, định hướng thoát nước thải và vệ sinh môi trường: toàn bộ nước thải được tập trung về các trạm xử lý, làm sạch đạt TCVN 7222-2002 trước khi xả ra môi trường (toàn bộ KKT sẽ xây dựng 09 trạm làm sạch và 01 hồ sinh học); toàn bộ chất thải rắn phải được phân loại tại nguồn và thu gom xử lý tại khu xử lý thuộc xã Cát Nhơn với quy mô diện tích 70ha theo Quy hoạch tổng thể quản lý chất thải rắn đô thị và KCN trên địa bàn tỉnh đã phê duyệt. Trong KKT chỉ bố trí các điểm thu gom và trung chuyển; toàn bộ KKT bố trí một khu nghĩa trang có quy mô diện tích 45ha tại khu vực giáp các xã Cát Nhơn, Cát Hưng (huyện Phù Cát).

Theo đó, Quy hoạch xây dựng đợt đầu đến năm 2015: nhu cầu đất xây dựng đô thị đến năm 2015 là 11.800 ha, trong đó khu vực phi thuế quan 260 ha, khu vực thuế quan 11.740 ha; đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng phù hợp với quy mô phát triển quỹ đất xây dựng đô thị; các dự án ưu tiên đầu tư như: xây dựng khu tái định cư phục vụ cho các hộ dân nằm trong diện di dời, giải toả; xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật KKT; xây dựng hoàn chỉnh các KCN trong KKT; xây dựng các công trình hạ tầng xã hội./.

KC – VP UBND tỉnh Bình Định

Nguồn: http://www.binhdinh.gov.vn/BinhDinh/tag.vportal.render.userLayoutRootNode.target.n374.uP?uP_root=me&tree=yes&cmd=viewItem&ID=2451

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s